CIVAQUA-Tócó projekt

Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése

Projekt

A projekt adatai

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) konzorciuma
Projekt címe: CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2021-00027
Szerződött támogatási összeg: 15 747 547 450 Ft
Támogatás %-os mértéke: 100%
Projekt kezdő időpontja: 2021. 09. 01.
A projekt befejezésének időpontja: 2023. 11. 30.

A projekt célja

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, 15,748 milliárd forintos vissza nem térítendő európai uniós és hazai támogatásból zajlik a CIVAQUA program első ütemének megvalósítása Debrecenben. A „CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése” című, KEHOP-1.3.0-15-2021-00027 azonosítószámú projekt keretében a Debrecentől nyugatra fekvő Tócó vízfolyás revitalizációja történik meg.

ELŐZMÉNYEK

A projekt előzményei

Az elmúlt néhány évtizedben tapasztalt igen szélsőséges meteorológiai és hidrológiai eseményei a klímaváltozás jelének is tekinthetők. Az előrejelzések alapján fel kell készülni az elhúzódó és egyre gyakoribbá váló vízhiányra. A fokozódó vízigények kielégítésére alkalmas fejlesztési lehetőség – a vízvisszatartás műszaki infrastruktúrájának fejlesztése mellett – a nagyobb vízkészlettel rendelkező vízfolyásokból történő vízátvezetés.

Debrecen és környéke vízellátásának fejlesztésére, illetve a vizek térségben tartására irányuló törekvések évtizedekre nyúlnak vissza. Ennek egyik legjelentősebb állomása a Keleti-főcsatorna megépítése volt (átadása: 1956. július 14.), amely a Tisza vizét, ha nem is Debrecenbe, de elérhető közelségbe (18-20 km) hozta. A Keleti-főcsatorna azonban a Hortobágy és a Hajdúhát között futva lényegesen alacsonyabb tengerszint feletti magasságon épült meg, mint amelyen Debrecen fekszik, emiatt a szükséges vizet gravitációs úton nem lehet oda eljuttatni.

A ’70-es évek elején felmerült a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer (HTVR) kiépítésének gondolata, melyet három ütemben terveztek megépíteni. 1977-ben el is indult az első ütem, de a projektet gazdasági okok miatt a ’80-as években leállították. Az elmaradt műszaki beavatkozásokból fakadó hátrányokat célozza felszámolni a CIVAQUA program, melynek feladata a HTVR továbbfejlesztése, ugyanakkor az eredeti elképzelésekhez képest az utóbbi évek megváltozott igényeinek megfelelően részben módosult, kibővült tartalommal.


EREDMÉNYEK

A fejlesztés várható eredménye

A CIVAQUA olyan térségi fejlesztést jelent, amely egyszerre biztosítja a vízgazdálkodás és a természetvédelem igényeinek kielégítését.

A fejlesztést az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma valósítja meg, a Debreceni Önkormányzattal együttműködve. A CIVAQUA program első ütemét jelenti a most futó beruházás: a „CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése” című, KEHOP-1.3.0-15-2021-00027 azonosítószámú projekt keretében elnyert európai uniós és magyar állami támogatás összege 15,748 milliárd forint. A támogatás intenzitása száz százalék.

A projekt keretében megtörténik a rendszer vízellátását a Keleti-főcsatornából biztosító HTVR szivattyútelep felújítása egy darab új szivattyú beépítésével, valamint az ehhez kapcsolódó új udvartéri nyomócsövek kialakításával, azoknak a meglévő vezetékekkel történő egyesítésével.

RÉSZLETEK

PROJEKTGAZDA

A projektgazda bemutatása

A projektgazda az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), mint Konzorciumvezető,
valamint a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG)


A konzorcium vezetője

Az OVF a belügyminiszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, székhelye Budapest. Az Országos Vízügyi Főigazgatóságot főigazgató vezeti. Munkáját gazdasági és műszaki főigazgató-helyettes segíti. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság működése az ország egész területére kiterjed.

A konzorciumról bővebben


Sajtóanyagok, hírek

A “CIVAQUA – Tócó” projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések, hírek és aktuális információk, bejelentések és az azokkal kapcsolatos kreatív elemek bemutatása

A Tisza vize megérkezett Debrecenbe

A Keleti-főcsatornán és mintegy 15 kilométer csővezetéken, valamint a Tócó-patakon keresztül megérkezett a Tisza vize Debrecenbe

Tovább

Elérte a Tisza vize a Vezér úti tározót

A hétvégén vizet engedtek a CIVAQUA-Tócó projekt keretében megépült Vezér úti tározóba.

Tovább

Beüzemelték az új szivattyút a Civaqua-Tócó projekt keretében

A CIVAQUA-Tócó projekt előrehaladása összességében jelenleg 97 százalékos.

Tovább

További cikkek