Eredmények


Eredmények

A fejlesztés várható eredménye

A CIVAQUA olyan térségi fejlesztést jelent, amely egyszerre biztosítja a vízgazdálkodás és a természetvédelem igényeinek kielégítését.

A fejlesztést az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma valósítja meg, a Debreceni Önkormányzattal együttműködve. A CIVAQUA program első ütemét jelenti a most futó beruházás: a „CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése” című, KEHOP-1.3.0-15-2021-00027 azonosítószámú projekt keretében elnyert európai uniós és magyar állami támogatás összege 15,748 milliárd forint. A támogatás intenzitása száz százalék.

A projekt keretében megtörténik a rendszer vízellátását a Keleti-főcsatornából biztosító HTVR szivattyútelep felújítása egy darab új szivattyú beépítésével, valamint az ehhez kapcsolódó új udvartéri nyomócsövek kialakításával, azoknak a meglévő vezetékekkel történő egyesítésével.
H-II és H-II/A néven 1 000 mm átmérőjű nyomóvezeték épül összesen csaknem 13 kilométer hosszban. A Keleti-főcsatorna vize ezen az új nyomóvezetéken keresztül jut el a szivattyúteleptől a szintén a projekt keretében megépülő 3 000 m3 térfogatú vasbeton kiegyenlítő tározóhoz, amelyet a térségi magas ponton alakítanak ki Debrecen-Józsa fölött, a Bodai bekötőút közelében. A rendszerben ez a feladat jelenti a legnagyobb kihívást, mivel a Keleti-főcsatorna és a kiegyenlítő tározó közötti szintkülönbség 63 méter. Vagyis magasabb szintre kell felemelni a vizet ezen a 13 kilométeres szakaszon, mint amilyen magas a Debreceni Református Nagytemplom tornya.

A vizet a kiegyenlítő tározótól az ugyancsak most megépülő, mintegy két km hosszú, 600 mm átmérőjű gravitációs vezeték juttatja majd el a Tócó forrásvidékére, a Mélyvölgyi-érbe. Innen a csaknem egy kilométer hosszú nyílt földmedrű árok vezeti a vizet a Tócóba.

A projekt fontos eleme a Tócó-völgyi felső vízellátó útvonal kiépítése, illetve a Tócó revitalizációja, új életre keltése. Ennek érdekében a Tócó mentén megépül 14 duzzasztóműtárgy és négy fenéklépcső. Megtörténik a Tócó medrének rehabilitációja a Józsai városrész mellett, valamint megépül egy 23 000 m3 térfogatú tározó a debreceni Vezér út térségében.

A kivitelező a hajdúszoboszlói AQUA-GENERAL Kft. A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2023. november 30.
Térkép

CIVAQUA-Tócó projekt térképe